Ikke-finansielle handel binære opsjoner

Forskrift om verdipapirforetak, regulerte markeder.
START EARN HØYRE NÅ
Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som.

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene. Veilederen ble publisert i juni 2016 og skal gjøre det enklere å forstå de finansielle sanksjonene som norske aktører må forholde seg til. 

Tiltak mot hvitvasking. FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering - vedtok 13. oktober 2006 å fjerne Burma (Myanmar) fra listen over ikke-samarbeidende land (Non Cooperative Countries and Territories), se pressemelding fra FATF, datert .

HANDEL MED BINÆRE OPSJONER
Hvitvasking.no - Nyhetsarkiv

LEGG IGJEN ET SVAR